Ważne zmiany w ZUS od 1 stycznia 2018

Od 1 stycznia 2018 r. nowe zasady opłacania składek ZUS

 Opłacasz składki w ZUS?

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne i fundusze (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych),
będziesz opłacać jednym przelewem – na jeden rachunek składkowy!

Zamiast kilku przelewów na poszczególne rodzaje ubezpieczeń i funduszy (jak było do tej pory), będziesz wpłacać składki tylko jednym przelewem. Każdy przedsiębiorca będzie miał nadany indywidualny numer rachunku składkowego (tzw. NRS), na który będzie wpłacał składki. 

Informację o numerze Twojego rachunku składkowego otrzymasz z ZUS listem poleconym do końca 2017 roku. Jeśli do tego czasu list nie dotrze do Ciebie, skontaktuj się z ZUS (Centrum Obsługi Telefonicznej, nr tel. 22 560 16 00). 

Od 1 stycznia 2018 roku dotychczasowe rachunki, na które wpłacasz składki, zostaną zamknięte.

Każdy przedsiębiorca będzie miał nadany indywidualny numer rachunku składkowego (tzw. NRS), na który będzie wpłacał składki. Dzięki temu, wpłaty od razu będą zaksięgowane na jego koncie (koncie płatnika składek). Co ważne, w przelewie nie trzeba będzie  podawać dodatkowych informacji, m.in.: NIP, numeru REGON czy PESEL. Pozwoli to uniknąć błędów.

ZUS podzieli Twoją wpłatę na poszczególne ubezpieczenia i fundusze. Zrobi to na podstawie składek za ostatni miesiąc, które wpisałeś do deklaracji rozliczeniowej albo które wpisał ZUS (jeśli jesteś zwolniony z przekazywania deklaracji).

Ważne!

  • Twoja wpłata będzie automatycznie, proporcjonalnie rozdzielana na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Oznacza to, że wpłacając pieniądze na swój rachunek, nie będziesz mógł dowolnie określać, jaki rodzaj składki chcesz opłacić i w jakiej wysokości (np. tylko na ubezpieczenie zdrowotne).
  • W pierwszej kolejności będziesz opłacać zaległości, dopiero potem bieżące składki. Nie będziesz mógł opłacić tylko bieżących składek np. na ubezpieczenia zdrowotne, jeśli np. masz zaległości w składkach emerytalno-rentowych (ubezpieczenia społeczne) . Twoja wpłata najpierw pokryje najstarsze zaległości z odsetkami, a dopiero potem bieżące składki.
  • Jeśli masz długi składkowe, możesz skorzystać z układu ratalnego, który możesz zawrzeć z ZUS. Dzięki układowi ratalnemu możesz spłacać dług i jednocześnie mieć prawo do świadczeń krótkoterminowych. W sprawie układu ratalnego skontaktuj się z placówką ZUS. W oddziałach są dorady ds. ulg, którzy pomogą przygotować wniosek i inne dokumenty.

 

przewiń do góry